فروش کتاب نقش اکوهتل ها در توسعه پایدار گردشگری

تخصص‌گرایی و هدفمندی موضوعی،آموزشی بودن، کارآمدی، کیفی بودن، اثربخش بودن، توان نظری و دلالت های کاربردی در صنعت، توان استنادی و ماهیت میان‌رشته‌ای، جامعیت و روزآمدی، جدید بودن موضوع، به کارگیری موضوع در یک محیط کار واقعی، صلاحیت و کارنامه پدیدآورندگان، پاکیزگی نگارشی و ادبی، انسجام محتوایی و ساختاری، همخوانی با نظریه‌های یادگیری در صنعت، کیفیت بالای موضوع، جامعیت، ماهیت تعاملی و توان انگیزشی، ویژگی های فیزیکی و ظاهری، علمی بودن این پژوهش، بنیادی بودن و ... این کتاب اثربخش به خوبی با مخاطبان صنعت گردشگری، مهمان نوازی و اکوتوریسم ارتباط برقرار می‌سازد، ارتباط موثر با دیگر صنایع مرتبط( محیط زیست، معماری، کشاورزی) و انگیزه آنها را در پیگیری موضوع مورد بحث و مشابه به خوبی تقویت می‌کند. آنچه در این فرایند ارتباطی و انگیزشی نقش‌آفرین است، علاوه بر محتوای علمی، نثر و ساختار پاکیزه‌ای است که در آن دیده می‌شود.

مشخصات آگهی

نام شهرام رفیعی نائینی
ایمیل Shahramrafieenaini2006@gmail.com
تلفن
تاریخ ارسال 25/08/98
تاریخ انقضاء 25/10/98
تعداد بازدید: 291

طراحی و پیاده سازی با پاب ایران