جدول تعرفه آگهی‌ها:

نوع آگهی ویژه قیمت (تومان) میزان بازدید کاربر
متنی و یا عکس‌دار 2,000 3%
لینک‌دار 2,000 3%
یک ستاره 2,000 14%
دو ستاره 4,000 28%
سه ستاره 6,000 48%
چهار ستاره 8,000 57%
پنج ستاره 10,000 71%
شش ستاره 12,000 85%
هفت ستاره 14,000 100%
طراحی و پیاده سازی با پاب ایران